امروزه همگانی ترین آنتی اسکالانت ها بر مبنا رنج وسیعی از ترکیبات آلی می باشند. توجه داشته باشید استشمام این ماده می تواند ضرر و زیان های جبران ناپذیری بر ریه انسان داشته و شخص را در گیر مشکلات تنفسی نماید. در اثر استفاده از همین گونه از آنتی اسکالنت ها معمولا کریستالها به رخ بیضوی و مهم تراکم کمتر از شرایط معمول در می آیند و همراه کلیدی آب به دور کوچک به خارج از پرشر وسل ( محفظه تحت فشار) منتقل می شوند. می بایست اعتنا داشت که استعمال کاهش از حد مورد نیاز آنتی اسکالانت موجب پدیده Scaling و استعمال بیش از حد مجاز از آنتی اسکالنت احتمال پیدایش پدیده fouling روی ممبرین ها خواهد شد. غلظت گزینه نیاز برای تزریق آنتی اسکالانت به کیفیت آب نپخته و املاح معدنی موجود در آن بستگی دارد. استعمال از این شیوه نیاز به صرف هزینه بالا است. برای اطمینان از کارایی درست آنتی اسکالنت بایستی از اختلاط تمام و پیوسته آن در آب اطمینان داشت.با اعتنا به هزینه نسبتا بالای استاتیک میکسر در مسیر جریان آب ناپخته و بمنظور اختلاط تام آنتی اسکالانت نقطه تزریق آن را قبل از فیلتر کارتریج (فیلتر میکرونی) گزینش می نمایند تا آنتی اسکالنت تزریق شده در آب ناپخته در هنگام عبور از هوزینگ فیلتر و پمپ فشار حاذق به لطف مهم آب مخلوط شود. حال به بررسی اشکال آنتی اسکالانت ها براساس مقدار PHمیپردازیم که به رخ اسیدی(PHکمتر از3) که عمده در سیستم هایی که رسوب کلسیم کربنات دارا میباشند مناسب است. تغییر‌و تحول صورت کریستالها(Crystal Modification): یک دیگر از روشهای کارایی آنتی اسکالنت ها تغییر تحول رخ کریستالها است که در این حالت در اثر همین تغییر تحول شکل، یک سری ذرات نرم و به هم چسبیده به وجود می آیند. آنتی اسکالانت به آلاینده های موجود در آب می چسبد و از ورود رسوب و چسبیدن آن به مرحله ممبران جلوگیری می کند. در اینجا عمده به بررسی وب سایت محلول آنتی اسکالانت.

ایندکسر