همین سیستم اهمیت امکانات اکثری همچون روشن و خاموش شدن خودکار، کنترل از شیوه دور و تنظیم مرحله نور و روشنایی است. شما می توانید توسط مانیتورینگ از رویکرد دور در منزل ، ویلای تان را زیر کنترل داشته باشید. مگر شما مثل خیلىهاى دیگر نمىخواستید زندگى راحتى داشته باشید؟ اما دیگر صبر دیدن و یا به قولى دلِ دیدن صحنههاى غمانگیز را نداشتیم. Abstract: اساسی توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کاهش منابع انرژی های تجدیدپذیر، نیاز انسان به منابع و نحوه های نو تأمین انرژی ارتقاء پیدا کرده هست و استفاده از انرژی های نو به خصوص در احداث ساختمان های هوشمند و الگوی معماری استوار یک عدد دیگر از امکاناتی میباشد که در جهت بهینه سازی مصرف انرژی سهم به سزایی دارد. در همین طرز به عامل آنکه برای اشخاص حیاتی حالت خاص پیادهسازی شدهاست، از حسگرهای پوششی استفاده نشد زیرا چنانچه از سنسورهای پوشیدنی برای تحلیل پیدایش این خلل به کار گیری شود، به جهت سالمند دشواری به ملازم دارااست و حتی یک شخص آلزایمری ممکن هست فراموش کند آن را بپوشد که با دقت به همین شرایط، پیادهسازی همین لایه هم نتیجه های مهربانییعنی دقت 84% – را بدست خانه هوشمند پارسگال آورد. تجهیزات سرگرمی: همین تجهیزات جزو محبوبترین ابزار هوشمند میباشند که امروزه در هر خانهای می توان نمونهای از آن را پیدا کرد. از طریق Device Control، کاربران میتوانند تنظیمات را طوری روی ابزارهای همراه یا این که تلویزیون هوشمند خویش انجام دهند که در هر کجا ، چه در خانه و چه بیرون از منزل و حتی خارج از کشور، وسایل منزل را از طرز آن در اختیار گرفتن کنند؛. اینترنت شی ها کاربردها و مزایای بسیاری به ملازم داراست ولی آنچه هماکنون اصلی ورود این تکنولوژی مضمون‌ و توان یافته است، خانه هوشمند میباشد. چه شد که کلیدی جانباز ضربه مغزى ازدواج خانه هوشمند ویرا کردید؟ خواستیم دنیاى تازهمان را با نگاه یک همسر جانباز بسازیم. امروزه، سیستم های اتوماسیون خانگی بی آلایش (هوشمند سازی ساختمان)، اساسی کمترین هزینه قابل خریداری هستند.

ایندکسر