هیدروژن مالامال اکسید، یک ضد عفونی کننده توانا میباشد. در دربین بقیه کاربردها، از هیدروژن پراکسید به عنوان ضد عفونی کننده به کارگیری می شود. دو‌مین کاربرد عمده صنعتی همین ادغام ایجاد پرکربنات سدیم و سولفات سدیم می باشد که به عنوان سفید کننده های ملایم در مواد شوینده لباس به کارگیری می شود. خاصیت پاککنندگی لکهها، برطرفکننده میکروبهای دهان و سفیدکننده دندانها از دیگر آب اکسیژنه ششم کاربردهای آن است. به ادله بضاعت آن در از بین بردن باکتری ها، آب اکسیژنه اکثر وقت ها به تیتر یک ماده در ضدعفونی کننده های دست استعمال می شود. همین گرید به تیتر سفید کننده و تقویت کننده مو گزینه به کار گیری قرار می گیرد. آب اکسیژنه هیدروژن پروکسید در هر کشوری اسامی یگانه خود را داراست به تیتر نمونه در کشور ما اصلی عناوینی زیرا آب اکسیژن و هیدروژن پراکسید شناخته شده و آیتم به کار گیری قرار میگیرد، هیدروژن پراکسید(Hydrogen peroxide) یا آباکسیژنه (H2O2) اکسندهای متداول است. از دیگر خطرات آب اکسیژن تحریک ریهها و هم برونشیت می باشد که با سرفه، خلط وکوتاهی تنفس همراه است. جزء‌جزء‌کردن همین ماده سبب تولید رادیکالهای OH (هیدروکسید) می شود که بیش از تعدادی ثانیه در دسترس نمی باشند و در همین مدت با خواص شدید اکسیدکنندگی خود، مواد آلی و معدنی را اکسید میکند. کمپانی پرهام شیمی یکی از موسسه ها اعتبار ایرانی هست که مارک مرغوب اهل ایران را به رخ گسترده و مستقیم اساسی بهترین ارزش وارد بازار نموده است. کاربردهای گسترده و کلی این ماده شیمیایی که در دو جور خوراکی و صنعتی موجود است در صنعت شیمی و پتروشیمی، صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی و پزشکی، صنعت های غذایی، صنایع نساجی و رنگرزی، صنعت های آبکاری، صنعت متالوژی، صنعت الکترونیک و… ضروری به توضیح میباشد فروش کلی و جزئی آب اکسیژنه ۳۵% و ۵۰% ترک برندهای پاشا و آکیم، دگوسا آلمان، آب اکسیژنه خوراکی و آب اکسیژنه مرغوب اهل ایران در بازار وجود دارد.برای به دست آوردن داده ها اکثر و خرید مواد شیمیایی اول میتونید به وب سایت پرهام شیمی مراجعه آب اکسیژنه برای شستشوی زخم کنید. تصفیه و ضدعفونی فاضلاب های صنعت نساجی نیز مضاعف حایز کلیدی میباشد که در مقاله “تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و صفحه سازی” به طور تام تفسیر داده شده است. گرید صنعتی همین ماده حاوی فلزات سنگین زیاد خطرناک و سایر مواد مضر و تثبیت کننده هایی می باشد که می توانند به طور مستمر در بافت های چربی بدن انسان اختلال ساخت کنند. برهان سفید کننده فعال پراکسید هیدروژن ، H2O2 است. برای پاک نمودن و سفید کردن دندان در خمیر دندان از هیدروژن پر اکسید استفاده میشود. گزینه استفاده قرار میگیرد. به مرور آب اکسیژنه جزء‌جزء‌کردن و تبدیل به آب و اکسیژن میشود ، همین کار در محیط اسیدی آرام تر و در محفظه بازی مهم شدت عمده نسبت به گوشه و کنار خنثی شکل میگیرد. به محصولات زخم نمی رساند.

ایندکسر